ترمه

مرتب‌سازی بر اساس

نمایش
نوع محصول:ترمه دایره‌ای‌ سرمه دوزی شده طرح ستایش نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: ستایش محل تولید ترمه:یزد محل سرمه دوزی:…
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: بهار محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: پرنیا محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول:ترمه رومیزی ابریشم طرح دیبا نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: دیبا محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم طرح گلستان نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: گلستان محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: حقیقت محل تولید:یزد آستر:ندارد
نوع محصول: ترمه رومیزی نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: حقیقت محل تولید:یزد آستر:ندارد
نوع محصول: ترمه رومیزی نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: حقیقت محل تولید:یزد آستر:ندارد

ترمه رومیزی دیبا

160,000 تومان 135,000 تومان
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: دیبا محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: پردیس محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: ترنج محل تولید:یزد آستر:ندارد
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: حریر محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: خاتون محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: حقیقت محل تولید:یزد آستر:ندارد
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح:  شیخ لطف الله محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: فردیس محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول: ترمه رومیزی ابریشم نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: مینو محل تولید:یزد آستر:دارد قابلیت شستشو:توسط دست
نوع محصول:ترمه سرمه دوزی شده نوع دوخت:مغزی دوزی نام طرح: نیایش محل تولید ترمه:یزد محل سرمه دوزی: کارگاه حامی آستر:دارد…
ترمه رومیزی ابریشم طرح پرنیا

ترمه رومیزی ابریشم طرح پرنیا

160,000 تومان 140,000 تومان
ترمه رومیزی ابریشم طرح دیبا

ترمه رومیزی ابریشم طرح دیبا

170,000 تومان 155,000 تومان
ترمه رومیزی ابریشم طرح گلستان

ترمه رومیزی ابریشم طرح گلستان

150,000 تومان 135,000 تومان
ترمه رومیزی حقیقت یزد

ترمه رومیزی حقیقت یزد

305,000 تومان345,000 تومان
ترمه رومیزی حقیقت یزد طرح ستایش

ترمه رومیزی حقیقت یزد طرح ستایش

298,000 تومان335,000 تومان
ترمه رومیزی دیبا

ترمه رومیزی دیبا

160,000 تومان 135,000 تومان
ترمه رومیزی طرح پردیس

ترمه رومیزی طرح پردیس

125,000 تومان 110,000 تومان
ترمه رومیزی طرح ترنج

ترمه رومیزی طرح ترنج

298,000 تومان335,000 تومان
ترمه رومیزی طرح حریر

ترمه رومیزی طرح حریر

160,000 تومان 135,000 تومان
ترمه رومیزی طرح خاتون

ترمه رومیزی طرح خاتون

160,000 تومان 135,000 تومان
ترمه رومیزی طرح رستاخیز

ترمه رومیزی طرح رستاخیز

315,000 تومان345,000 تومان
ترمه رومیزی طرح شیخ لطف الله

ترمه رومیزی طرح شیخ لطف الله

160,000 تومان 135,000 تومان
ترمه رومیزی طرح فردیس

ترمه رومیزی طرح فردیس

160,000 تومان 135,000 تومان
ترمه رومیزی طرح مینو

ترمه رومیزی طرح مینو

160,000 تومان 135,000 تومان

سبد خرید